Security operations center

Posted on : by : Serwisant

Systemy komputerowe przedsiębiorstw są zagrożone atakami ze strony hakerów i co gorsza – stratami wynikającymi z ich działań. Całe szczęście istnieją systemy zabezpieczeń, będące skuteczną odpowiedzią na takie zagrożenia.

Filary security operations center

Security Operations Center, w skrócie SOC, to centrum bezpieczeństwa, wysoce wyspecjalizowane, składające się z trzech podwalin:

  • ludzi
  • technologii
  • procesów i procedur

Dzięki temu można zapewnić każdej firmie permanentne monitorowanie, szybkie wykrywanie zagrożeń oraz analizę stopnia bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT. SOC zapewnia również bardzo szybką reakcję na incydenty – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/bezpieczenstwo-informatyczne/uslugi-w-obszarze-soc.html, które mogą negatywnie odbić się na działalności danego przedsiębiorstwa czy też organizacji. Usługi Security Operations Center świadczone są najczęściej przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną. Taka grupa ekspertów, mająca wiedzę o zaawansowanych technikach ataków i najbardziej złożonych zagadnieniach istniejących zagrożeń, pozwala na wykrycie i zneutralizowanie działań wroga.

Monitorowanie incydentów i reakcje na nie

W każdym przypadku ma miejsce monitorowanie różnych zdarzeń dziejących się w sieci klienta, a zatem zbieranie, korelowanie i analizowanie zdarzeń, które występują w sieciach i systemach. Najpierw zgromadzone dane poddawane są automatycznej analizie przez systemy analityczne. W dalszej kolejności są sprawdzane przez ekspertów specjalizujących się w bezpieczeństwie. Kolejnym elementem jest wykrywanie zdarzeń, a także incydentów związanych z bezpieczeństwem, a potem ocena wpływu danego incydentu IT na system klienta. W przypadku wykrycia przez system incydentu bezpieczeństwa, zajmujący się bezpieczeństwem teleinformatycznym ekspert, przystępuje do dalszej analizy. Eksperci z zakresu SOC wykazują szybką, zdalną reakcję na każdy rozpoznany, cybernetyczny incydent. Dodatkowo można też nieraz dopasować dodatkowe usługi, na przykład analizę złośliwego oprogramowania czy informatykę śledczą. Usługi SOC obejmują pulę godzin konsultacyjnych na analizę incydentów.