Stacje diagnostyczne obrazów medycznych: niezbędny przyrząd do diagnostyki pacjentów

Posted on : by : Serwisant

Stacje diagnostyczne obrazów medycznych są systemami komputerowymi, które są używane w dziedzinie medycyny do celów przeglądania obrazów diagnostycznych. Obrazy te obejmują promieniowanie rentgenowskie, MRI i tomografię komputerową.